Finanțare Aplicații Mobile – Fonduri Europene 2021

Finanțare aplicații mobile

Masura 3 – Granturi pentru investitii care urmeaza a se lansa la final de luna noiembrie – inceput de luna decembrie 2020.

 

  Primul pas este achizitia unei semnaturi electronice pentru administratorul societatii in cazul in care acesta nu are deja semnatura electronica.  

Mai jos, va reamintim punctele importante din procedura, respectiv:

 

1. Bugetul măsurii şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat

 

Suma nerambursabila : 50.000 euro – 200.000 euro / beneficiar

 

Pentru punctaj maxim, suma solicitata NU trebuie sa depaseasca de 3 ori profitul din exploatare aferent anului 2019 

 

Cofinantarea:  Pentru punctaj maxim, recomandam o contributie proprie de peste 45%. Acesta este si un criteriu de departajare in situatia unor punctaje egale.

 

TOTAL investitie = Suma nerambursabila solicitata + Cofinantare 

 

2. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 – o regasiti atasata. 

Codul CAEN pe care aplicatul aplică trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii

 

3. Conditii acordare granturi de investitii:

– se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

– realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de investiții, în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;

– dispun de cofinanțare proprie a proiectului

– se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor  è minim 3 oferte pentru fiecare produs/serviciu ce va fi inclus in buget.

 

 

4. Cheltuieli eligibile pentru investitii:


 a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

 

!!! Din granturile pentru investiții NU se finanțează:

cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;

 

· În planul de investiții trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea.

· Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare

· Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR)

· Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

· Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin schema de ajutor împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare)

Anexa 3 – Domenii de activitate eligibile M3